Fordham


IHSP


MainAncientMedievalModern


Subsidiary SourcebooksAfricanEastern AsianGlobalIndianJewishIslamicLesbian/GayScienceWomen


Special ResourcesByzantiumMedieval WebMedieval NYC
Medieval MusicSaints' Lives
Ancient Law
Medieval Law
Film: Ancient
Film: Medieval
Film: Modern
Film: Saints


About IHSPIHSP Credits

DOCUMENTATION OCCITANE

1232: Coutumes des chevaliers et de la noblesse de la ville de Narbonne et du Narbonnais.


 

Si alcun cavasier de Narbona o de Narbones en la Cort del vescomte sera covengutz o condempnaz d'alcuna cauza real o personal, estiers injuria o crims, non don, per justisia, sinon LX sols narbones. Empero, si clam sera faitz de somma de VIIII liuras e dins d'aquelha summa , sia tengutz donar tansolament la tersa part, sal empero, que la Cort i fassa amor e perdon.

Item, si cavasier dedestreg del vescomte autre cavasier d'aquel meteis d'estreg aura odiz, et aquel en alcun loc per aquela causa aura pres, lo vescomte deu e pot recobrar auquel pres. E si cavasier que autre aura pres, d'aquel pres se clamara, lo vescomte deu aquel auzie et aquela causa determenar.

Si alcun se sera clamaz d'alcun home de cavasier, lo senior sieu pot aquel traire de la Cort, et es tengutz per et a la Cort. Et, si aquel home aura dadas fizansas a la Cort, aquelas fizansas sian absoutas. Et aquesta costuma a loc per tot, estiers crim e que pena de sang s'endevenga. Empero, si aquel home que son senhior l'aura trait de la Cort s'enfugira, sia tengutz lo senhior dar a la Cort lo mobil d'aquel home tansolament, mais non la honor ni ren de masada.

Item, si causa sera menada entre cavasier, o cavasier et autre home, lo senhior vescomte, o l'oficial de lui, deu devesir sos companhions entre las partz, el salari que deu dar al jutge deu esser pres de las parts per mitat, e neguna causa autra non devon levar ni demandar per messions ni per despensas.

Item, qual queus plaz castelan, o qual queus platz cavasier avens senhorias els castels, aian totas las justicias de totz habitans en lors castels avent domicili aqui, sian cavasiers, o borzeses, o vilans, sian tengutz far dreg a tot clamant de qual queus platz querela en la Cort d'aquels senhiors de las vilas o dels castels, estiers sang et adulteri. Si doncs non eran cavasiers que tenguesson auqela causa en fieu del vescomte, aquels empero sian tengutz de respondre en la Cort del vescomte.

Item, si question sera entrel senhior vescompte de Narbona et alcun cavasier feudari, lo vescompte deu a lui establir jutge senes tota suspition.

Item, totz los gasanihz, o bens, que auran gasanihaz los homes dels cavasiers depus que aquels gasanihz, o bens, endeveran als heretiers d'aquels, sian entenduz de masada.

Item, si alcun home de masada aura sa filha maridada non pot dar alcuna causa de masada en dot, ni per autra maneira a la filha sua, mens de voluntat del senhior sieu; e, si o aura faig, lo senhior sieu pot revocar aco per sa volontat, ses tot jutge.

Item, si filhas d'homes del vescompte de Narbona sera cologadas en matrimoni ab homes de cavasiers feudataris del vescompte, ja sia aiso que non sian rezemudas del vescompte, o de son batle, devon esser proprias totz temps d'aquel cavasier delqual lo marit sera, sinon per aventura ab tota la masada venra a marit, car adoncs aquela femna remanga del vescomte ab la masada sua. Et en aquest derier cas efanz d'aquel matrimoni natz sian partitz entre el et aquel cavasier delqual aquel home er.

Item, si cavasier o fil de cavasier, o autre que sia de paratje cavalgans o tenens alcuna cavalgadura, negun no deu tolre a lui la cavalgadura, ni penhiorar, ni penre aregnas. E, si o fasia, sia puniz peccunialment a conoguda de la Cort.

Item, si alcun se clamara de cavasier, o de linhatge de cavasier, ans quel cavasier o de linhatge d'aquel don a la Cort fizansa, la Cort li deu dir lo querela as aquel cavasier de laqual aquel se sera clamaz.

Item, si cavasier dotara sa filha, o filh de cavasier, mort son paire, maridara sa sor, aquela pueichas non demande res els bens pairals et frairals, si doncs lo paire o la maire a lui non aura donat o laichat en sa derairana voluntat.

Item, si alcuna filha de cavasier, per sa voluntat, senes consel del paire, penra marit dins XX ans, lo paire pot aquela deseretar. Oltra XX ans, empero, no sia punida.

Item, si alcun cavasier en son testament aura laichat son filh per clerge, o per morgue, o en autre loc religios, no pot plus demandar aquel filh sinon aco quel paire li aura dat o laichat en son tesmanent or per autra maneira.

Item, si alcun filh de cavasier de sa propria volentat e senes volentat del paire, o de la maire, en alcuna religion intrara, o orde clerical penra, no pot plus demandar sinon aquo quel paire, o la maire, li auran dat o laichat en testament o en autra maneira.

Item, si alcun home de cavasier, per juisi de la Cort del vescomte, corporal justicia recebra, la dicha Cort no pot penre res del bens d'aquel home. Empero aquel home aia licentia de resembre sa sanc ab son aver.

Aquesta costumas foron lausadas e autrejadas per mosenher N Aymeric, vescomte de Narbona, l'an cant hom comtava M CC XXX II, en presensa d'en B. de Botenac, P. R. de Montbrun, B. de Rocacorba, R. de Lac, B. Valart, P. Aman, G. d'Olonsac.

Sources: Archives Communales de Narbonne, Inventaire des archives communales antérieures à 1790, rédigé par M. Germain Mouynés, archiviste du Département de l'Aude, Annexes de la Série AA, Emmanuel Caillard Imprimeur, Narbonne, 1871, pages 31 à 32


Livre des sources médiévales:
S O M M A I R E


Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.

These sources are now part of the Internet Medieval Sourcebook.